Czy można sprzedać dom ze służebnością?

Tak, można sprzedać dom ze służebnością. Służebność to prawa lub obowiązki, które przynoszą korzyść lub ograniczają korzystanie z nieruchomości. Na przykład, jeśli Twój sąsiad ma służebność przejścia przez Twój podwórko dojść do swojego domu, to możesz sprzedać dom, ale nowy właściciel musi nadal honorować to prawo, aby sąsiad mógł korzystać z przejścia. Inny przykład to służebność widoku, gdzie pewna część Twojej nieruchomości musi być pozostawiona wolna, aby Twój sąsiad mógł z niej korzystać, na przykład aby mieć widok na jezioro. W obu tych przypadkach, sprzedaż domu nie oznacza automatycznie zrzeczenia się prawa służebności, a nowy właściciel będzie musiał wziąć pod uwagę te prawa.
Sitemap