Czy przy służebności należy się zachowek?

Tak, przy służebności nie przysługuje zachowek. Zachowek jest częścią spadku, która zgodnie z prawem przysługuje pewnym osobom, np. dzieciom lub małżonkom spadkodawcy. Gdy spadkodawca przekazuje nieruchomość na rzecz innego właściciela, który korzysta z niej na podstawie służebności, nie ma miejsca dla zachowku, ponieważ służebność nie jest formą dziedziczenia. Na przykład, jeśli ojciec posiada nieruchomość, ale przekazuje jej użytkowanie synowi poprzez ustanowienie służebności, syn nie dostaje zachowku. Dlatego, w przypadku służebności, nie ma prawa do zachowku.
Sitemap