Czy służebność przejazdu musi być wpisana do księgi wieczystej?

Tak, służebność przejazdu musi być wpisana do księgi wieczystej. Jest to niezbędne, aby służebność była prawnie ważna i wiążąca dla obu stron, czyli właściciela nieruchomości, na której jest udzielona służebność, oraz osoby, która z niej korzysta. Wpis do księgi wieczystej jest rodzajem formalności, która gwarantuje prawną ochronę interesów obu stron. Bez wpisu, służebność przejazdu nie byłaby rozpoznawana przez sądy i mogłaby zostać uznana za nieważną w przypadku jakichkolwiek sporów. Na przykład, jeśli właściciel działki A udziela służebności przejazdu właścicielowi działki B, aby mógł on korzystać z drogi prowadzącej do swojej posesji, to taki wpis do księgi wieczystej zapewnia, że służebność będzie prawnie wiążąca dla obu stron. W przypadku zmiany właściciela działki A lub B, nowi właściciele będą mieli pełną świadomość istnienia służebności i muszą jej przestrzegać. Wniosek jest taki, że wpis do księgi wieczystej jest konieczny dla prawidłowego i prawnie ważnego funkcjonowania służebności przejazdu. Jest to zalecane, aby uniknąć potencjalnych problemów i sporów w przyszłości.
Sitemap