Czy służebność to darowizna?

Nie, służebność nie jest darowizną. Służebność to umowa między dwoma stronami, gdzie jedna strona (najczęściej właściciel nieruchomości) udziela drugiej stronie (najczęściej użytkownikowi) prawa do korzystania z określonej części nieruchomości. W zamian za to, użytkownik służebności może ponosić pewne obowiązki lub płacić odszkodowanie właścicielowi. Przykładem służebności może być sytuacja, w której właściciel domu umawia się z sąsiadem na udzielenie mu prawa dostępu do swojej posesji w celu skrócenia drogi dojazdowej do jego własnego domu. Sąsiad korzysta z korzystania z tej części nieruchomości, jednak musi przestrzegać ustalonych warunków i płacić roczne odszkodowanie właścicielowi za korzystanie z służebności. Podsumowując, służebność to umowa i nie jest to forma darowizny.
Sitemap