Czy służebność to to samo co własność?

Nie, służebność nie jest tym samym, co własność. Własność oznacza posiadanie czegoś i pełne prawo do korzystania z niego, jak na przykład posiadanie własnego domu lub samochodu. Natomiast służebność to pewne prawa, które przysługują jednej osobie w związku z innym nieruchomością, nawet jeśli nie jest jej właścicielem. Przykładem może być sytuacja, gdy ktoś ma swoją działkę, a sąsiad ma prawo przechodzić przez nią, żeby dotrzeć do swojej posesji. To jest służebność, która daje sąsiadowi pewne uprawnienia, ale nie sprawia, że jest on właścicielem tej działki. Innym przykładem może być prawo do skorzystania z drogi, która prowadzi przez czyjąś posesję. Osoba nie jest właścicielem tej posesji, ale ma uregulowane prawo do korzystania z tej drogi, co jest właśnie służebnością. Podsumowując, własność to posiadanie czegoś, natomiast służebność to pewne prawa, które mogą być przyznane innej osobie w związku z inną nieruchomością, pomimo że nie jest ona właścicielem tej nieruchomości.
Sitemap