Do czego zobowiązuje służebność?

Służebność zobowiązuje do korzystania z pewnych praw na cudzej nieruchomości. Oznacza to, że osoba, której przysługuje służebność (nazywana służebnym), może używać nieruchomości należącej do innej osoby (zwanej właścicielem), w określony sposób. Przykładowo, jeżeli na nieruchomości właściciela znajduje się droga służebna, to osoba mająca służebność może poruszać się tą drogą, aby dojść do swojej posesji. Właściciel musi zatem zapewnić swobodny dostęp do tej drogi służebnej dla osoby posiadającej służebność. Służebność może również zobowiązywać do wykonywania pewnych czynności na rzecz nieruchomości, na przykład konserwacji lub utrzymania określonych elementów. Przykładowo, jeśli nieruchomość właściciela posiada studnię, osoba posiadająca służebność może być zobowiązana do regularnego czyszczenia i konserwacji studni. Ważne jest, aby właściwie określić zakres i warunki służebności w umowie między służebnym a właścicielem nieruchomości. Umowa powinna precyzyjnie określać, jakie prawa posiada służebny, jakie obowiązki musi spełniać oraz jak długo trwać będzie służebność. Gdy obie strony przestrzegają tych zasad, służebność może odbywać się w harmonii i z korzyścią dla obu stron.
Sitemap