Jakie są rodzaje służebności?

Rodzaje służebności to różne rodzaje praw, które mogą dotyczyć korzystania z czyjejś nieruchomości. Przykładowe rodzaje służebności to: 1. Służebność drogi - to prawo korzystania z drogi na cudzej nieruchomości, na przykład dojazdu do własnego domu. 2. Służebność przesyłu - umożliwia podłączenie się do sieci elektrycznej, wodociągowej lub kanalizacyjnej w przypadku, gdy linie te przebiegają przez czyjąś działkę. 3. Służebność widzenia - zapewnia prawo do posiadania okien na swojej nieruchomości, które dają widok na cudzą nieruchomość, na przykład na piękny ogród. Inne rodzaje służebności mogą obejmować również dostęp do nieruchomości pieszych, prawo wybudowania przepustu dla rurociągu czy też korzystanie z pastwiska dla zwierząt. Istnieje wiele innych rodzajów służebności, które zależą od potrzeb i umów między właścicielami nieruchomości.
Sitemap